Thông tin chung

1. Tên và địa chỉ:
               TỔNG CÔNG TY SÔNG THU

Tên giao dịch: Tổng Công ty Sông Thu

Tên tiếng Anh: SONGTHU Corporation
Phiên hiệu quân sự: TỔNG CÔNG TY SONG THU
Trụ sở chính: 96 Yết Kiêu, F. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.5113 929567
Fax: +84.5113 929576
Website:
www.songthu.com.vn
Email: info@songthu.com.vn
 

Công ty con:
           Công ty TNHH MTV đóng và sửa chữa tàu Hải Sơn

Tên giao dịch: Công ty đóng và sửa chữa tàu Hải Sơn
Tên tiếng Anh: HAISON SBR.CO.LTD
Phiên hiệu quân sự: NHÀ MÁY X50
Địa chỉ: Số 96, Đường Yết Kiêu, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: +84.5113 831 100/831 623
Fax: +84.5113 831 520/920 196
Website: www.haisonshipyard.com
Email: haisonx50@gmail.com 

   

Chi nhánh Hà Nội:

Địa chỉ: Phòng 211, Nhà C1, Khu tập thể 34A Trần Phú, F. Điện Biên Phủ, Hà Nội
Điện thoại/Fax: +84.437 475 721

Chi nhánh Vũng Tàu:

Địa chỉ: E4-2/36 Trung Tâm Đô Thị Chí Linh, Phường 10, Thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: +84.646 285 344
Fax: +84.643 616 597

   

2. Lĩnh vực kinh doanh

  • Đóng mới và sửa chữa tàu biển, tàu sông vỏ sắt, nhôm, gỗ, vật liệu phi kim loại;
  • Ứng phó sự cố tràn dầu trên biển, sông;
  • Vệ sinh làm sạch tàu dầu, xử lý cặn dầu;
  • Vận tải biển, dịch vụ cảng, bốc dỡ đóng gói hàng hoá, cung ứng vận tải, tàu biển;
  • Đại lý xăng dầu, khí đốt, vật tư, phụ tùng phục vụ sửa chữa, đóng mới tàu;
  • Sản xuất các sản phẩm bằng kim loại, gia công cơ khí và dịch vụ kỹ thuật;
  • Xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư, phụ tùng phục vụ sửa chữa, đóng mới tàu;
  • Chế tạo, lắp đặt và sản xuất cơ khí, thiết bị nâng chuyển và thuỷ lực;
  • Sửa chữa, chống ăn mòn giàn khoan, thiết bị, ống áp lực;
  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

   Lời nói đầu    Thành tích    Cơ cấu tổ chức
   Lịch sử hình thành    Năng lực sản xuất