Thành tích

Với thành tích đạt được trong những năm qua, XNLH Sông Thu đã được Chủ tịch nước CHXNCN Việt Nam tặng Huân chương Lao động hạng 3; Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua và Bộ Quốc phòng tặng nhiều bằng khen cho tập thể người lao động và các cá nhân, các đồng chí lãnh đạo của Công ty.

Ngoài ra, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu ứng dụng phát triển Thương hiệu Việt cũng đã xét và trao tặng giải thưởng “Thương hiệu xanh phát triển” góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng và vận hành tốt các công trình xử lý môi trường, có các chương trình tốt về giáo dục, huấn luyện và tuyên truyền tốt trong lĩnh vực môi trường của công ty và xã hội.

Năm 2009, Công ty là một trong 37 doanh nghiệp sản xuất lớn được trao tặng Giải Bạc Chất lượng Quốc gia theo Quyết định Số 62/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13/01/2010.

 
   
   

   Lời nói đầu    Lịch sử hình thành    Cơ cấu tổ chức
   Thông tin chung    Năng lực sản xuất