Liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRỤ SỞ CHÍNH
96 Yết Kiêu, Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: +84.511.3929567/3929557
Fax: +84.511.3929576
Email: info@songthu.com.vn

CHI NHÁNH VŨNG TÀU
20K3 Trung tâm Thương mại, Phường 7, Tp. Vũng tàu
Điện thoại: 84.64.851025
Fax: 84.64.851025
Email: songthuvt@songthu.com.vn

VĂN PHÒNG HÀ NỘI
29 Đường Yên Ninh tầng 5 Quận Ba Đình, Tp.Hà Nội
Điện thoại: 84.4.7151603
Fax: 84.4.7151603
Email: songthuhn@songthu.com.vn

LIÊN HỆ